Rodzaj ogłoszenia:
Kategoria:
Typ:
Marka:
Model
Rok produkcji
-
Przebieg (km)
-
Województwo
Miejscowość
Cena (zł)
-
Ogłoszenia wystawione w ciągu:


MOTOCYKLECZĘŚCIAKCESORIAKASKI I ODZIEŻTUNING

Wszędzie, gdzie jest mowa o SERWISIE, mamy na uwadze serwis gieldamotocyklowa.pl, dizmar.pl. Właścicielem serwisu jest DIZMAR s.c. M. Połczyński, M. Połczyńska, 26-600 Radom, ul. Ciemna 6, NIP 7961011681.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 
Regulamin - niniejszy Regulamin określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu.
Przeglądanie Ogłoszeń  jest bezpłatne.
 
Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego Pojazdu, części bądź rodzaju usługi związanej z branżą motocyklową.
 
Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw serwisu gieldamotocyklowa.pl, dizmar.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 
Serwis gieldamotocyklowa.pl, dizmar.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych lub  niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 
Serwis ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakiekolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi gieldamotocyklowa.pl, dizmar.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.
 
Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez serwis gieldamotocyklowa.pl, dizmar.pl, oraz serwisach i wydawnictwach współpracujących.
 
Dane kontaktowe użytkowników serwisu służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Opłata za zamieszczenie ogłoszenia:
przy płatności kartą kredytową oraz e-przelewem 4 zł
3,25 zł + 23% VAT
płatność SMS 4,92 zł
4 zł + 23% VAT

Zmiany Regulaminu
 
Regulamin, w tym Cennik może zostać zmieniony przez serwis gieldamotocyklowa.pl, dizmar.pl. O zmianach i o terminach ich obowiązywania serwis poinformuje na stronie internetowej.

Zamieszczone ogłoszenia będą publikowane przez maksymalny okres 28 dni.

Użytkownik ma prawo usunięcia swojego ogłoszenia przed upływem terminu emisji.

Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie czynności w ramach niniejszej usługi.Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 czerwca 2019
Źródło: MeteoGroup

Partnerzy

custom logo

© 2010 Dizmar   dziubinski.pl